Tarihteki Türk Büyükleri

Türkler binlerce yıllık tarihi ve unutulmaz başarıları ile birçok kıtada nam salmıştır. Tarih boyunca çok büyük isimler yetiştiren Türk Milleti dünya üzerinde 250 milyondan fazla nüfusa sahip köklü bir millettir. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere köklü milletimizin dünya tarihine kazınmış nice büyük Türk büyüğü bulunmaktadır. Hayatları, başarıları, yapıtları ve tarihe kazınan isimleri ile tarihteki Türk büyükleri hakkında sizlere kısaca bilgiler sunacağız.

tarihteki türk büyükleri

Ünlü Türk Büyükleri

Tarihte büyük birçok Türk vardır. Biz burada sadece bazılarını ele alacağız.

Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk 1881 yılında Selanik’te dünyaya gelmiştir. Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım’ın oğulları olan Atatürk’ün asıl adı Mustafa’dır. Matematik öğretmeni ile aynı isme sahip olan Atatürk’e öğretmeni isimlerinde bir fark olması nedeniyle ‘’Kemal’’ adını da ekledi. O günden sonra Atatürk’ün adı Mustafa Kemal oldu. Harp okulunda eğitim gördüğü sırada vatani duygularını yoğun yaşayan Mustafa Kemal ülkemiz için sayısız başarıya ve yeniliğe imza atmıştır.

Trablusgarp ve Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Büyük Millet Meclisi’nin toplanması, Kurtuluş Savaşı, Sakarya Zaferi, Başkomutanlık Meydan Savaşı, Cumhuriyet’in İlanı, Devrimler ve Nutuk Atatürk’ün Türk tarihindeki unutulmaz başarı ve anılarından sadece birkaçıdır.

Alp Arslan

Malazgirt Savaşı’nda Bizanslılara karşı kazandığı zaferle Türklerin Anadolu’ya yerleşmesini sağlayan Alp Arslan Selçukluların ikinci hükümdarıdır. Dokuz yıl kadar kısa bir süre tahtta kalıp ülkesinin sınırlarını genişletmeyi başaran Alp Arslan Selçukluların genişleme ve yayılma dönemini yaşamasını sağlamıştır.

Fatih Sultan Mehmet

29 Mart 1432’de Edirne’de doğan Fatih Sultan Mehmet’in babası İkinci Murat, annesi ise Huma Hatun’dur. 20 yaşında Osmanlı padişahı olan Fatih Sultan Mehmet 20 dil bilmekteydi. İstanbul’u fethederek 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu’nu sonlandıran Fatih Sultan Mehmet Orta Çağın sona erip Yeni Çağ’ın başlamasını sağlamıştır. Fatih Sultan Mehmet Osmanlılara sayısız zaferler kazandıran en ünlü Türk büyükleri arasında önemli bir isimdir.

Nasreddin Hoca (1208-1284)

Türk toplumunu ve aile yapısını her yönüyle tanıyan, günümüzde de bu yöndeki fıkralarıyla anılan Nasreddin Hoca Türk toplumunun unutulmaz büyüklerindendir. İnsanları hem güldüren, hem de düşünmeye sevk eden nasihatleri ve fıkralarıyla Nasreddin Hoca’yı unutmak imkansızdır.

Ancak Nasreddin Hoca’nın gerçekte var olmadığına dair iddialar da bulunmaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman

Yavuz Sulan Selim’in oğlu olan Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Devleti’nin 10. Padişahıdır. Osmanlı’nın en uzun süre tahtta kalan padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman 46 yıllık döneminde 13 sefer gerçekleştirmiştir. Osmanlı’yı dünyanın en büyük imparatorluklarından birisi haline getiren Kanuni Sultan Süleyman edebiyatla yakından ilgilenmiş ve nice şiirler bırakmıştır.

Onun döneminde Avrupa’da Türklerden korkmak yaygınlaşmıştır. Çünkü büyük seferlere çıkmış ve genelinde başarılı olmuştur.

Mevlana Celaleddini Rumi

Asıl adı Muhammed Celaleddin olan Mevlana Anadolu’da tasavvuf düşüncesinin en önemli öncülerinden biridir. En önemli eseri Mesnevi olmakla birlikte Fih ma fih, Meclisi-Şeba ve rubaileri Mevlana’ya ait düşünceleri ve öğütleri içermektedir.

Türk büyükleri denince sadece padişahları düşünmemek gerekir. Mevla bugün ünü Türkiye’yi çok aşmış bilge bir tasavvuf insanıdır.

Evliya Çelebi

1611 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Evliya Çelebi’nin asıl adı Derviş Mehmet Zilli’dir. Seyahatnamesi ile ün kazanan Evliya Çelebi devlet büyükleriyle gerçekleştirdiği uzun yolculuklar ve savaşlara mektup götürüp getirmesi ile tanınmaktadır.

Gezebildiği coğrafyayı gezen ve elde ettiği bilgileri kaydeden Evliya, Türk tarihinin en önemli karakterlerden biridir. Not ettikleriyle tarih bilimine büyük katkıda bulunmuştur.

Nene Hatun

Osmanlı Rus savaşı sırasında 20 yaşında yeni evlenmiş bir kadın olan Nene Hatun küçük kızı ve oğlunu bırakıp savaşa katılan Nene Hatun tarihteki Türk büyükleri arasında yer alan en önemli Türk kadın kahramanıdır.

Nene Hatun’ün mücadelesi daha sonraki savaşta kahramanlık gösteren kadınlara örnek gösterilmiştir. Kadınların esaret kabul edilmeyişin bir simgesi olmuştur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir