Tahvil Nedir?

Tahvil nedir ? Kimler tahvil alır veya çıkarabilir? Tahvil ile senet arasındaki farklar nelerdir? Gibi soruların cevabını sizler için hazırladık. Tahvilin tanımıyla başlayalım.

Tahvil: Devletin veya özel şirketlerin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak için SPK ‘ dan izin almak şartıyla çıkarttıkları borç senetlerine tahvil diyoruz. Tahvil vadesi bir yıldan fazladır.

Şimdi de kaç tane tahvil çeşidi var ona bakalım.

Tahvil Çeşitleri

 • Devlet tahvili: Devlet tarafından iç borçlanma yoluyla çıkarılan tahvillerdir. Diğer adı hazine tahvilidir.
 • Özel sektör tahvili: Özel şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkarırlar.
  Diğer tahvil gruplarına göre daha fazla bir rizke sahiptir.
 • Primli ve başa baş tahvili: Tahvilin üzerindeki değer ile piyasaya sürülmüşse buna başa baş tahvili, tahvilin üzerinde yazan değerden daha düşük değerle piyasaya sürülmüşse primli tahvil denir.
 • Hamiline ve nama yazılı tahviller: Tahvil üzerinde sahibinin ismi yazılıyorsa nama yazılı, isim belirtilmeden elinde bulunduran kişiye alacak hakkı tanıyan tahvil ise hamiline yazılı tahvil olur.
 • İkramiyeli tahviller: Tahvil sahibine faiz dışında ek menfaat sağlayan tahvillerdir.
 • Paraya çevrilme kolaylığı olan tahviller: Vade sonu gelmeden o günün tarihine kadar faiz hakkını kullandırıp kolayca paraya çevrilebilen tahvillerdir.
 • Sabit ve değişken faizli tahviller: Piyasada arz ve talep gibi unsurlarla tahvilin ayarlanması durumudur. Tahvilin faizi arz ve talebe bağlı olarak ve piyasalar tarafından günlük belirlenmesi değişken faizli tahvildir. Ancak SPK tarafından 3, 6 aylık ve 1 yıl olarak sabit faizli endeks uygulamasına geçilmiştir.
 • Garantili ve garantisiz tahviller: Garantili tahvillerde tahvili çıkaran kurum veya kuruluşun başka bir kurum veya şirketi güvence gösterilerek yapılır. Bunun dışında çıkarılan tahvil garantisiz tahvildir.
 • İndeksli tahviller: Tahvilin anaparası bir araca bağlı olarak (altın, döviz gibi ) değeri belirlenerek sahibine ödenen tahvillerdir.

Bir Tahvilde Bulunması Gereken Hususlar

Tahvilde bulunması gereken bası konular vardır. Tahvil, Türk Ticaret Kanunu 425 ile 427 maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre;

– şirket unvanı
– konusu
– yer ve süresi
– ticaret sicil tescil numarası
– esas sermaye miktarı
– ana sözleşme tarihi
– tasdik edilmiş son bilançoya ait tescil durumu
– önceden veya sonradan çıkarılmış olan tahvil nominal değerleri, bitimi, faiz oranı, vadesi yazılı olmalı.
– tahvil için teminat gösterilen bir şeyin olup olmadığı
– şirketi idare eden en az iki kişinin imzası olmalı

Tahvil ile Hisse Senedi Arasındaki Farklar

Tahvil ile hisse senedi ya da tahvil ile bono arasındaki farkları iyi bilmek gerekir. Bu kavramlar birbirleriyle sıkça karıştırılmaktadır. Şimdi tahvil ile hisse senedi arasındaki farkları maddeler halinde kısaca sıralayalım:

 • Tahvil bir borç senedi iken hisse senedi bir hak iddia etme aracıdır.
 • Tahvil sahibi şirketin alacaklısı iken hisse senedi sahibi şirketin ortağıdır.
 • Tahvilin vadesi belli olup süresi bitince şirketle ilişkisi bitiyorken hisse senedi sahibi ise ancak istediği zaman şirketten ayrılır.
 • Tahvilin getirisi belli yani sabit iken hisse senedinde belli bir kesinlik yoktur, değişkendir.
 • Gerekli şartlarda tahviller itfa edilebilirken hisse senedinde ancak şirket iflas durumunda itfa olabilir.
 • Tahvil sahibi yönetime katılmıyorken hisse senedi sahibi ise yönetime katılır.

Neden Tahvil Almalıyız?

Tahvil almak isteyenler bunun için gerekçe arıyorlarsa tahvil almak için yatırımcıların gerekli nedenleri olduğunu unutmamak gerekir. Ancak biz doğrudan tahvil alın diye bir tavsiye vermiyoruz. Sadece tahvilin avantajlarına kısaca değinebiliriz.

Tahvil, senetten karı daha az olmasından ötürü daha güvenli bir yatırım aracıdır. Hisse senetleri bir yıldan daha kısa süreli değişken ve riskli olduğundan tahviller ise az getiri alsa bile uzun vadede çok değer kaybına uğramaz. Piyasada tahvili alınacak şirketi tanımak da büyük avantaj sağlayacaktır.

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir