İnsan Zekasının Gelişiminin Kanıtı, Flynn Etkisi Nedir?

İnsanlık her geçen gün bir adım daha ileriye gidiyor. Dünya çapında yapılan çalışmalar, yetişen bilim adamları yeni buluşlara imza atılmasını sağlıyor. Gelişen teknoloji yeni bir hayat tarzı ortaya çıkmasına sebep oluyor. Daha çok kaynak, daha çok insan ve belki de daha çok rekabet analitik ve soyut düşünme kabiliyeti ihtiyacı doğuruyor. Dolayısıyla yeni gelen her nesil, zekâ yönünden önceki nesli geçmek zorunda kalıyor ve geçiyor. Araştırmacı James Flynn tarafından 1980’lerde yapılan çalışma sonucu görülmüştür ki insan oğlunun IQ seviyesi ortalaması her 10 yılda 3 puan artıyor. Buna paralel olarak yapılan diğer çalışmalarda da bu sonucu destekler nitelikte. İnsanların zekâ seviyesindeki bu artış etkisine de Flynn etkisi deniyor.

Flynn Etkisi

İnsan zekâsı hem genetik hem de çevresel faktörlerden etkilenen bir unsurdur. Elbette herkesin kapasitesi birbirinden farklıdır. Ancak kullanılan organ gelişir ilkesi doğrultusunda insanlar zekalarını ne kadar çok kullanmaya ihtiyaç duyarlarsa o kadar gelişiyorlar. Değişen ve gelişen Dünya’ya ayak uydurabilmek için daha yüksek eğitim, daha geniş bir bakış açısı ve daha derin bir hafızaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu bağlamda da tıpkı antrenman yapıp kaslarımızı geliştirdiğimiz gibi beynimizi de geliştiriyoruz. Üstelik bir önceki neslin yarattığı yaşam koşulları ve icatlara yeni neslin daha çabuk adapte olması gerekiyor. Flynn etkisi yeni nesillerin nasıl kendinden öncekileri geçtiğini açıklıyor.

Flynn etkisi, nedenleri ve sonuçları detaylı olarak incelenen bir konu. Yaşam koşullarının daha iyiye gitmesi, daha çok besin kaynağı ve daha iyi eğitim bu etkinin görülme nedenleri arasında. Öyle ki bundan 100 yıl önce okullardaki eğitim sistemi daha çok ezbere dayalı iken artık sorgulamaya ve yeniliklere daha açık bir nesil yetiştirmek adına olayların nedenini ve mantığını kavratmaya yönelik bir eğitim uygulanıyor. Bunun sonucu olarak da daha yaratıcı ve daha mantıklı düşünebilen nesiller yetişiyor. Tarihte bu durumun örnekleri var. Örneğin benzinlerdeki kurşunun doğaya zarar verdiği anlaşıldıktan sonra kurşunsuz benzin üretilmesi, halk sağlığı konularına daha çok önem verilmesi, kısa vadeli çıkarlar yerine insanlık ve Dünya’ya yararlı buluşlar geliştirilmesi bu teoriyi destekler nitelikte.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir