Heksagram Hakkında Bilinmeyenler

Heksagram(hexagram); Yahudi inancının ayrılmaz bir sembolü olmakla birlikte, dünyadaki birçok kültürde yer almış bir semboldür. Üst üste gelmiş halde bulunan iki üçgenle oluşturulmuş altı köşeli yıldız görünümündedir.  Beş kollu yıldızdan daha fazla tanınmıştır. İsrail halkının dini ve tarihsel geçmişinde oynadığı rollerden ötürü Davut’un yıldızı ya da Siyon yıldızı olarak da adlandırılmıştır.

Heksagram, İsrail devletinin bayrağının sembolü ve İsrail devletinin askeri ve sivil bütün organlarının simgesidir. Ayrıca Kızılay, Kızılhaç gibi bir yardım kuruluşu olan Kızıl Siyon Yıldızı’nın da simgesidir.

Heksagram Hakkında Bilinmeyenler

Pentagram, parlayan yıldız olarak da bilinir. Heksagram, beş kollu yıldızla birlikte anlaşılıp ikisinin de aynı bütünün birer sembolü olduğu düşünülse de Pentagram’dan daha çok tanınmıştır.

Heksagram, Bir dini simge olmakla birlikte bazı okültik ve hermetik oluşumların simgesi olarak da kullanılmakla birlikte, bilim çevrelerinde beş kollu yıldız olan pentagramla karıştırılmış ve Mühr-ü Süleyman olarak bilinmiştir. Günümüzde hem halk arasında hem de bazı bilim çevrelerinde altı köşeli Davut yıldızı, beş köşeli Süleyman mührü ya da yıldızı ile de karıştırılmaktadır.

Heksagram’ın yapısı geleneksel olarak iki ana anlatımla açıklanmaktadır. İlki dişi unsurdur, üst kısma ait köşedir ve “su” olarak simgelenmiştir. Diğeri de erkil unsurdur ve alt kısma ait köşedir. Burası da ateş olarak tasvir edilir.  Su ve ateş, gizemli, uyumlu bir dualite düzenini gösteren kombinezon olarak yorumlanır. Kozmolojik yorumu ile ateş ve su dualitesinin karşısında yer alan “hava” ve “toprak” sembolleri birlikte dört elementi bir araya getirmiş bir sembol olarak düşünülmüştür. Simya ilminin sembolleri arasında bu dört unsur genellikle başlıca ana madde olarak tasvir edilmiştir.

Kral Süleyman ile birlikte anılması sonucunda bu altı köşeli yıldız Süleyman’ın mührü ile Davud’un kalkanı aynı simge olarak anlaşılmıştır. Kral Süleyman’ın mührü aslında pentagram olarak bilinen beş kollu yıldızdır. Bu beş kollu yıldız, Kral Süleyman’ın mühürlü yüzüğünde yer almaktaydı. Davut Yıldızı ise Kral Davud’un kalkanında yer alan bir simgeydi.

Yahudi inancına göre Tetrakrammaton olarak adlandırılan Yahveh tanrının ismi, dörtlü kısa yazılımı ile Heksagram’la ifade edilmiştir. Talmud içinde yer alan bilgilere göre, kötü ruhları kontrol etmek için Kral Süleyman’a verilen sihirli yüzük üzerinde Tanrı’nın en kutsal ismi olan YHVH isminin (Tetrakrammaton) işlenmiş olduğu ifade edilir.

Yahudi inancına göre, Golyat adlı bir devlet ile savaşırken, küçük yaştaki Davud’un kalkanının üzerine bir altıgen motifi işlenmişti. Megan, İbranice Dilinde kalkan anlamına gelmektedir. Megan David, Davut’un Kalkanı olarak bilinir. Kral Davud’un kalkanının üzerinde bu yıldızın olmasından ötürü Heksagram’a daha sonradan Megan David ismi de verilmiştir.

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir