Ekonomik Özgürlük Ne Demek?

Her bireyin en temel haklarından birisi olan ekonomik özgürlük çalışma, ücret kazanma ve mülk edinme gibi olguları kapsar. Ekonomik özgürlük olgusu bireyler için olduğu gibi, ülkeler içinde var olan bir terimdir. Bireyler açısından ekonomik özgürlük ne demek sorusuna cevaplar sunarak devam edelim.

Ekonomik özgürlüğe sahip bireyler kendi kazancını sağlamakta ve dilediği gibi harcama şansına sahip olmaktadır. Ülkeler açısından bakıldığında ise bir ülkenin ekonomik özgürlüğü yoksa o ülkede yaşayan insanların da ekonomik özgürlüğü yok demektir.

Ekonomik özgürlük ne demek

Ülke olarak ekonomik özgürlük anlamında orta düzeye sahip bir konumdayız. Kamu kesiminde ekonomik özgürlük mevcutken, özel kesimde bu daha alt düzeydedir. Bireyler açısından bakıldığında ekonomik anlamda özgür olmak daha huzurlu bir yaşama sahip olmayı getirmektedir.

Hiç kuşkusuz ki parasız mutluluğun söz konusu olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle de giderek artan fiyatlar ve yüksek yaşam standartları bireyleri ekonomik anlamda daha fazla ihtiyaca itmektedir. Bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve yaşamını kaliteli bir şekilde devam ettirebilmesi için ekonomik özgürlüğünün bulunması önemlidir.

Ekonomik Özgürlük Nasıl Kazanılır?

Bireyler açısından ekonomik özgürlük olgusu farklılık gösterir. Kimileri sadece kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmekle yetinirken, kimileri için ekonomik özgürlük mal, mülk edinme ve eğlence için harcamalar yapmayı ekonomik anlamda özgürlük olarak kabul etmektedir. Peki ekonomik özgürlük nasıl kazanılır? Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki ekonomik özgürlükten bahsedebilmek için kişinin kendi kazancını sağlıyor olması gerekir.

Bir öğrencinin ebeveynlerinden aldığı harçlık ekonomik özgürlük olarak kabul edilemez. Çünkü bu öğrenci her ay aileden gelecek miktara göre harcamalar yapabilecektir. Ayrıca harçlığını veren aile parayı nereye harcaması gerektiği konusunda da söz sahibi olacaktır. Bu örnekte de olduğu gibi kişinin elinde bulunan maddi miktara başkaları karışabiliyorsa ekonomik özgürlükten söz etmek mümkün değildir.

Ekonomik özgürlüğü kazanmak için herhangi bir işte çalışıyor olmak, herhangi bir mülke sahip olmak, satın alma gücü edinmek ve en önemlisi de maddi konuda kendi kararlarını alabilme olanağına sahip olmak gerekir. Kendi paranızı kazanıp, kendi kararlarınıza göre harcadığınızda tamamıyla ekonomik özgürlüğe sahip olursunuz. Evli çiftlerde bu durum en fazla tartışılan konulardan biridir.

Eşler kazançlarını ortak şekilde kullandığında ekonomik özgürlük olgusu yine bozulabilmektedir. Nihayetinde tek bir bireyin kazancı da harcanabilir, iki bireyin kazancı da. Bu kazançlar üzerinde bir birey, diğer bireyi sürekli yönetiyorsa evlilikte ekonomik özgürlükten bahsedilemez. Ekonomik özgürlük nedir sorusuna aslında en doğru cevap bireyin kendindedir. Kazanma ve harcama gücüne sahipseniz ekonomik özgürlüğünüz var demektir.

Nasıl Bir Kazançla Ekonomik Özgürlük Sağlanır?

Kişinin ne kadarlık bir kazançla ekonomik özgürlüğünü kazanacağı kişiye göre değişir. Bu nedenle ekonomik özgürlüğe erken ulaşmanın ana anahtarı masrafları kısmaktır.

Bir işverene bağımlı olmadan geçim sıkıntısı çekmemek ve dilediğin zaman işi bırakabilmek belki de en önemli güçtür. Ancak bu kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bir şahsın masrafları ne kadar fazlaysa ekonomik bağımsızlığını elde etmesi de o kadar yüksek bir miktara bağlı olacaktır.

Bu açıdan bu süreci parayla değil de süreyle ölçmek daha makul olacaktır. Bugün çalışmasanız yaşam standartlarınızı ne kadar koruyabilirsiniz? Bunun cevabı aslında her şeyin anahtarıdır.

Örneğin aylık 3 bin liraya geçim sağlıyorsanız ve 90 bin lira gibi de birikmiş bir paranız varsa o zaman 30 aylık yani 2,5 yıllık bir bağımsızlık elde etmişsiniz demektir. Ancak aylık 5 bin lira masrafınız ve 100 bin birikimiz varsa o zaman 20 aylık bir birikiminiz var demektir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir