Türk Bilim Adamları ve İcatları

Türkler İslam dünyasının liderliğini yaparak tanınmasının yanı sıra bilime yaptıkları katkılarla da insanlık tarihinin en eski milletlerinden biridir. Buluşları ile yüzyıllardır bilim dünyasına ışık tutmuş birçok Türk bilim adamı vardır. Özellikle İstanbul, Bağdat ve Semerkant’ta yetişmiş bu bilim adamları zamanla unutulmuş olsalar da yaptıkları buluşlar günümüzdeki bilim dünyasına da ışık tutmaktadır. Peki Türk bilim adamları kimlerdir ve icatları nelerdir?

türk bilim adamları ve icatları

Ülkemiz bilim adamı konusunda sayı olarak az tanınırlığa sahip olan ülkelerden biridir. İşin aslı bu topraklarda yetişmiş ve bilime ışık tutmuş nice insanımız var. Ancak çoğunun yaptığı icatlar ya da çalışmalar unutulmakla birlikte isimleri de pek fazla bilinmemektedir. Günümüzdeki bilimin temelini oluşturan ve zamanla unutulan bilim adamlarımızı daha yakından tanımak için yazımızı dikkatlice okuyabilirsiniz.

Ünlü Türk Bilim Adamları Kimler?

Ünlü Türk bilim adamları ve icatları üzerinde kısaca durmaya çalışalım.

Farabi

Ses olayının hava titreşimlerinden ibaret olduğunu mantıklı şekilde açıklayan ve kabul ettiren ilk bilim adamı Farabi olmuştur. Yaptığı deneyler ile titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını ortaya koyan Farabi bu keşfini musiki aletlerinin yapımında kullanmıştır. Aynı zamanda tıp alanında da çalışmalar yaparak çeşitli ilaçlar hakkında eserler yazmıştır.

Farabi’nin aslen Türk olmadığı tezi sürekli ön plana çıkmaktadır. Burada önemli olan Türk dünyası içerisinde çıkmasıdır.

Akşemseddin

Fatih Sultan Mehmet’in hocası olan Akşemseddin İstanbul’un Fethi’nin manevi babası olarak anılmaktadır. Henüz mikroskop icat edilmeden mikrobu keşfeden Akşemseddin hastalıkların görünmeyecek kadar küçük canlılar tarafından yayıldığını söylemiştir.

Ünlü Türk bilim adamları arasında yer alan Akşemseddin’in bu buluşu birçok hastalığın teşhisi için ışık olmuştur. Akşemseddin tıp ve eczacılıkla ilgili çoğu buluşun sahibi olmakla birlikte, kanserle ilgili ilk çalışmaları da o yapmıştır.

Biruni

Türkler tarafından bilim dünyasına kazandırılan en önemli çalışmalardan bazıları da Biruni’ye aittir.  Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi gibi önemli bir olayı keşfeden ilk bilim adamıdır. Güneşin yüksekliği ve hareketlerini gözlemleyen Biruni gökbilim konusunda çalışmalara imza atmıştır. Ayrıca mevsimlerin başlangıç ve bitişi gibi önemli bir buluşu geçekleştiren Biruni bunu şehirlerin boylamlarını hesaplayarak gerçekleştirmiştir.

Biruni gerçekten büyük bir bilim insanıdır. Onun kıymetini sadece İslam alemi değil, aynı zamanda batı alemi de kabul etmiştir.

Cahit Arf

Matematik alanında çalışmaları ile ünlü olan Prof. Dr. Cahit Arf, Arf Sarmalları olarak adlandırılan buluşu gerçekleştirmiştir.  Matematiksel alanda yaptığı çeşitli buluşlar ile tarihe ismini yazdırmıştır.

Cahit Arf yakın tarihimizin en önemli Türk matematikçisidir. Kağıt 10 liranın arkasında onun resmi yer almaktadır.

Ali Kuşçu

Astronomi ve matematik dersleri veren Ali Kuşçu İstanbul’un enlem ve boylamını ölçen ilk Türk bilim adamı olarak tarihe geçmiştir. Fethiye adlı astronomi kitabı ve Muhammediye adlı matematik kitabı Ali Kuşçu’nun en önemli iki eseridir.

Ali Kuçcu’yu Fatih Sultan Mehmet bilime olan düşkünlüğü nedeniyle getirmiştir. Ona sunulan imkanlar sayesinde bilimsel çalışmalarına devam etmiştir.

Piri Reis

Asıl adı Muhyiddin Piri Bey olan Piri Reis ünlü Türk denizcisidir. Amerika’yı gösteren Dünya haritaları çizen Piri Reis denizlikle ilgili yazdığı Kitab-ı Bahriye adlı eseri ile ün kazanmıştır.

Piri Reis’in yaşadığı dönemde Osmanlı denizciliği gerilemeye başlamıştır. Piri reis yaptığı haritalarda batılı bilim insanlarının paylaştıklarından yararlansa da Türk coğrafya ilmine büyük katkılar yapmıştır.

Harezmi

Matematik, coğrafya ve astronomi alimi olan Harezmi cebir alanında ilk eser yazan kişidir. Harezmi tarafından hazırlanan astronomi tabloları yüzyıllarca ilim dünyasına ışık tutmuştur. Dünya’nın en büyük matematikçileri arasında gösterilen Harezmi Arap asıllı Müslüman bir bilim insanıdır.

Türk dünyasının gelmiş geçmiş en önemli bilim adamlarından kısaca bahsettik. Türk bilim adamları ve icatları konusunda Aziz Sancar’dan da bahsetmeden konuyu bitirmemek gerekiyor. Hasar gören DNA hücrelerinin tekrardan nasıl yenilendiğini haritalandıran Aziz Sancar Nobel Ödülü’ne layık görülerek tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir