Türk Dünyası geçmişten günümüze kadar ortaya koyduğu eserleri ile ünlü birçok astronomi ve matematikçi alimlere sahip olmuştur. Matematikle ilgili çalışmaları ve eserleri göz önüne alındığında Dünya çapında iz