Dünya tarihine baktığımızda birçok alanda Türk düşünürlerin ve bilginlerin ortaya koyduğu eserlere rastlamaktayız. Bu noktada tarihimizle gurur duyan ve gelecek nesillere de bu gururu aktarmayı hedefleyen milletler arasında