Türk Ticaret Kanunu’na göre şirketler şahıs ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Burada belirli özellikler baz alınarak şirketlerin birbirinden ayrılması sağlanmıştır. Şahıs ve sermaye şirketleri dışında kalan Kooperatifler