Şiddet sahip olunan gücün ya da yetkinin başka bir bireye, gruba ya da topluluğa karşı uygulanması ve şiddete maruz kalan tarafta maddi-manevi zarar, vücut bütünlüğünün bozulması ve hatta