Ebeveynler için saygılı çocuk yetiştirebilme son derece önemli bir konudur. Yaşıtları ve çevresinden gördüklerini benimseyerek uygulamaya çalışan çocuklar ebeveynler her ne kadar dikkatli davransa da saygısızlığa yönelebilmektedir. Çocukların