Psikolojik savaş geniş bir terimdir, ancak genel olarak belgelenen tüm durumlarda, bir rakibin moralini veya zihinsel esenliğini azaltmaya yönelik eylemlere verilen addır. Psikolojik savaşta amaç, bir kişiyi ya da toplumu