Evreni, evrendeki olayları ya da belirli bir konuyu hedef alarak deneysel teknikler ile yasalar ortaya koyma ve tutarlı bilgiler elde etme yoluna bilim denilmektedir. Bilimin farklı tanımları olmakla