Osmanlı Devletinin tarihte başarılı olması ve fetihlerde kalıcı olmasının birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden biri de devletin teşkilatçı yapısıdır. Devlet örgütü o dönemin birçok devletine göre daha iyi