Dünyada yaklaşık 12 milyon hektarlık verimli toprak, arazi bozulumu nedeniyle kaybedilmekte ve sayı her yıl artmaktadır. Çölleşme, başlangıçta verimli topraklara sahip olan bölgelerde çöl benzeri koşulların gelişmesi anlamına