Hem ebeveynler, hem de öğretmenler için ortak bir sorun olan çocuğun ders çalışmama problemi bazı zamanlarda can sıkıcı bir hal almaktadır. Öğrenciye her türlü imkan sağlanmasına rağmen ders