Özgüven, bireyin kendine karşı duyduğu güven, sevgi ve saygı durumudur. Bireyler kendi kendilerini değerlendirme sürecinde, olumlu ve olumsuz olarak pek çok özellik sıralar. Dolayısıyla bireyin sosyal ilişkileri, kendine