“Sunucu kapalı”, “Sunucuya bağlantı kurulamıyor” … benzeri mesajlar günümüz aygıt bağımlı dünyasında oldukça yaygınlaştı. Ancak bu mesajların hangi sunucuyla ilgili olduğunu ve bir ağın veya bir kuruluşun altyapısında