Jeoloji Nedir? İnsanlığa Yararları Nelerdir?

Jeoloji, üzerinde yaşadığımız yeryüzü ve yerin alt katmanları hakkında bize bilgi veren bir bilim dalıdır. Jeoloji hakkında bilgisi olmayanlar için bu yazıda jeoloji nedir anlatmaya çalışacağız.

Bu bilim dalı çok eski tarihlerden günümüze kadar insanlığa geçmiş ve gelecekle ilgili çok önemli bilgiler vermektedir. Bu bilgiler ışığında ise insanlık başına gelebilecek durumlara karşı önlemlerini almış, yer altı kaynaklarıyla kendilerine ekonomik kazanç sağlamış, doğada oluşmuş olan yapılar hakkında bize bilgiler sağlamış bir bilimdir.

jeoloji nedir

Bildiğimiz gibi geo ifadesi Dünya, yer gibi manalara gelmektedir. Jeoloji de kısaca yer bilimidir. Yerin yapısını, fiziksel özelliklerini, Dünyamızı oluşturan taşların yapılarını detaylıca inceler. Bu açıdan bakıldığında jeoloji çok temel bir doğa bilimidir. Bu nedenle de bilim tarihi kadar eski bir bilimdir.

Jeoloji nedir öğrenmek için biraz da jeoloji biliminin insanlığa yararları üzerinde duralım.

Jeoloji Biliminin İnsanlığa Yararları Nelerdir?

İnsanlığa yararları öncelikle gözle görebilecek bir katkı verdiği ekonomi yönündedir. Dünyamız yer altı kaynakları olarak çok zengin bir yapıya sahiptir. Bu kaynaklardan başlıca olanları madenler ve yer altı kaynak sularıdır. İnsanlar jeoloji bilimi sayesinde yer üstünde görülen bazı bilgiler ışığında yer altında bulunan madenleri kolayca tespit edip bu madenlerden ekonomik gelir sağlarlar. Örnek vermek gerekirse jeoloji bilen bir insan yeryüzünde oluşan kayaç yapılardan, karşılarına çıkan bazı kayaçların içerilerinde bulunan mineralleri tespit ederek o bölgedeki yoğunluğundan hareket ederek yer altında hangi madenlerin olduğunu belirleyebilir.

Diğer bir ekonomik yönü ise yer altında bulunan doğal kaynak sularının bulunması, suyun değerinin ölçülmesi yine jeoloji bilimiyle uğraşan insanların tespitiyle mümkün. Örneğin, yerüstünde bulunan jeoloji yapıları inceleyen bir jeolog yer altında bulunan bir kaynak suyunun tespitini yaptıktan sonra tespit edilen suyun hangi kayaçlar içerisinden geçip hangi minerallerle temas ettiğini bularak o suyun değerini kolayca ölçebilir.

Jeoloji biliminin diğer bir yararı ise yeryüzünde oluşan tektonik yapıları inceleyerek bölgenin depremselliğini, aktif volkan olup olmadığını, heyelan ve sel gibi felaketlere ne derece meyilli olduğunu tespit eder. Eğer bir bölgede fay kırıkları varsa, bu fay kırıklarının ne kadar zaman önce oluşmuş olduğunu, bu faylarda hareket olup olmadığını jeologlar tespit ederek o bölgenin deprem bölgesi olup olmadığını, deprem bölgesi ise ne kadar büyük bir deprem olabileceğinin tahminini yaparak bölgede önlem alınmasına yardımcı olurlar.

Aynı şekilde bölgenin yer altında bir hareketlilik tespiti yapan jeologlar bu bölgenin aktif veya pasif bir volkan olup olmadığını belirlerler. Bu sayede bölgede yaşayan insanların önlemlerini almaları konusunda yardımcı olarak büyük felaketleri önleyebilirler.

Jeolog Nasıl Olunur?

Jeolog olmak için yapmanız gereken en temel şey jeoloji lisansı bitirmektir. Ancak jeoloji gibi alanlar üniversitelerde yapıldığı için işi lisans düzeyinde bırakmamak gerekir. Yüksek lisans ve doktora ile kendimizi yetiştirir ve bu bilime katkı yaparsak jeolog olabiliriz.

Jeoloji gibi doğa bilimleri ancak büyük bir aşk ve emekle öğrenilebilir. Bu nedenle jeolog olmak isteyen birinin önce bunu sevip sevmediğimize karar vermemiz gerekir.

Ülkemizde jeoloji mühendisliği gibi bölümler genellikle iş olanaklarının kısıtlılığı nedeniyle düşük puan ile öğrenci almaktadır. Bu da öğrenci niteliğinin istenilen düzeyde olmamasına neden olmaktadır. Eğer yabancı dil öğrenir ve yurt dışında üniversite okuyabilirseniz bu sizin için çok daha iyi olacaktır. Türkiye’nin en önemli jeologlarından Celal Şengör de üniversiteyi Amerika’da okumuştur.

Jeoloji bir doğa bilimi olduğu için iyi bir jeologun arkasında güçlü bir matematik ve fen bilgisinin olması gerekir. Bununla birlikte güçlü bir yabancı dilin de mutlaka olması gerekir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir