Canlılar için yaşamın devamı açısından en temel yapı taşlarından birisi de proteinlerdir. Oksijen, hidrojen, karbon, kükürt, fosfor ve azot elementlerinden oluşan proteinler organizmaların düzenli çalışması için temel bir